→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

NYHETER

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

NYHETER

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.

→ Mangel på Genvoya

NYHETER

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

→ Krever reversering av kutt

HIVNORGE MENER

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.

→ Sammen i arbeidet for ukrainske flyktninger

NYHETER

I samarbeid med Helseutvalget og Kirkens bymisjon, Aksept, har HivNorge blitt en del av det baltiske samarbeidet Baltic Hub. Baltic Hub er et nettverk som er etablert for å styrke tilbudet til ukrainske flyktninger som lever med hiv. Forrige uke var representanter fra alle samarbeidslandene på besøk i Oslo.

→ På høring i stortingskomiteen

HIVNORGE MENER

I dag møter HivNorge Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med årets statsbudsjett. På agendaen er gratis HPV-vaksine til utsatte grupper, forenklet til gang til PrEP, morsmelkerstatning, sammenslåingen av tilskuddsordningene hiv og seksuell helse, og aldring med hiv.

→ Starter opp igjen populær samtalegruppe  

NYHETER

Denne høsten starter HivNorge opp igjen med samtalegruppe for menn som har sex med menn. — Tilbudet var svært populært sist det ble gjennomført, og vi er glade for å igjen kunne tilby slike samtalegrupper til medlemmer i målgruppen, sier HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.  

→ Et forsøk på å nærme oss en hiv-kur  

NYHETER

– Vi er optimister, og vi har håp om at vi kommer nærmere en hiv-kur i fremtiden selv om vi ikke var i nærheten denne gang. Det er derfor det er så viktig at vi gjennomfører studier som TITAN-studien, sier overlege og prosjektleder for studien, Dag Henrik Reikvam. 

→ UNAIDS’ kutt rammer jenter og unge kvinner 

HIVNORGE MENER

I dag er det den internasjonale jentedagen. I de deler av verden hvor jenter og unge kvinner ikke har kontroll over egen seksualitet, kropp og verdighet, rammes denne gruppen spesielt hardt av den norske regjeringens kutt i bistandsstøtte til UNAIDS og deres arbeid med ivaretakelse og forebygging av hiv.

→ Skeiv hivkunst på Wunderkammer 23 

AKTUELT

Fredag 6. oktober åpnet Pride Art-utstillingen Wunderkammer 23, Europas største skeive kunstfestival, på DOGA i Oslo. Blant de mange kunstnerne som var utstilt i over tre etasjer, finner vi tre kunstnere som alle er langtidsoverlevere med hiv, Jens Harald Eliassen, Per Miljeteig og Per-Egil Ramsøy.