Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

scheduleOppdatert: 28.02.2024

createForfatter: Halvor Frihagen

labelEmner:

HIV Is Not A Crime Awareness Day ble først lansert i USA for to år siden. Siden da har dagen fått engasjement langt utover landets grenser. Fra aids og hiv ble kjent på åttitallet, har hiv og straff fulgt hverandre. Mange land har særlige lover for hiv. I andre land, som i Norge, er hiv omfattet av de vanlige lovbestemmelsene om smitte av farlige sykdommer. Og i mange land straffes personer som lever med hiv selv om ingen smitte er overført, og det heller ikke var noen risiko for dette.

I Norge kom vi tett opp mot målet om at hiv ikke skal være straffbart med lovendringen som kom i 2017. Da ble det klart at en som lever med hiv, som bruker fornuftige smitteverntiltak slik som vellykket behandling eller kondom, ikke kan straffes. Det samme gjelder den som har informert sin seksualpartner om at den lever med hiv. Og siden stort sett alle som lever med hiv i Norge i dag er på vellykket behandling, ser vi ikke lenger straffesaker som handler om hiv. De straffesakene vi ser i Norge i dag gjelder forhold som ligger langt tilbake i tid, fra før vi startet tidlig behandling av alle som tester positivt for hiv i Norge.

I Canada og mange amerikanske stater er frykten for straff fortsatt reell, og mennesker som lever med hiv kan straffes for seksuell omgang, også om det ikke var noen risiko for smitteoverføring. I Sverige er det først når legen har fattet vedtak, at den som er smittefri er fritatt fra informasjonsplikt.

Selv uten hivbehandling er hiv en lite smittsom sykdom, der smitte bare overføres i ett av hundre tilfeller. Og med moderne medisiner er det ikke mulig at hiv overføres ved seksuell omgang.

For mange som lever med hiv, i Norge og i andre land, utgjør trusselen om straff et alvorlig hinder for å kunne leve gode liv. Straffetrusselen gir stigma til de av oss som lever med hiv og mange er redde for å innlede seksuelle forhold til andre.

HivNorge mener at:

  • ingen som lever med hiv skal pålegges å informere andre om sin hivstatus.
  • ingen som lever med hiv skal straffes om det ikke var en reell risiko for smitteoverføring.
  • straff aldri har vært et effektivt virkemiddel for å stoppe hivepidemien. Hiv bekjempes ved PrEP, testing, behandling og informasjon.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.