Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

scheduleOppdatert: 06.03.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

For informasjon på engelsk, amharisk, arabisk, polsk, russisk, somali, spansk, thai, tigrinja og ukrainsk, se lenker nederst på denne siden.

Hvis du har en fastlege, får du en henvisning av fastlegen din til infeksjonsavdelingen på nærmeste sykehus som har dette. Om du ikke har fått tildelt fastlege, kan du selv kontakte den infeksjonsmedisinske avdelingen på sykehuset.

Du kan også ta kontakt med oss i HivNorge om du trenger hjelp. Du kan enten skrive til oss på e-post eller ringe oss på +47 21 31 45 80. Vi har kontortid fra 09.00 til 16.00 mandag til fredag. Om nødvendig er vi også behjelpelig med å skaffe tolk.

Hvordan få fastlege?

I Norge bruker vi et identitetsnummer for å identifisere innbyggere, som enten er fødsels- og personnummer eller D-nummer. D-nummer er et midlertidig ID-nummer som gis til personer som ikke fyller vilkårene for å få tildelt ordinært fødsels- og personnummer.

Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege og vil få dette tildelt. Personer med D-nummer har ikke rett til fastlege, men det finnes unntak, som blant andre asylsøkere og deres familie. Ta kontakt med kommunen du er bosatt i for hjelp om du ikke har fått tildelt dette.

Er du i tvil om du har rett til fastlege, kan du ringe Veiledning helsenorge.no på telefonnummer 23 32 70 00.

Hva slags hivbehandling kan du få?

I Norge avgjøres hva slags hivbehandling som skal tilbys, etter anbudsrunder hvor medisinfirmaene konkurrerer om hvem som kan tilby det beste produktet til lavest pris. Etterpå blir det laget en prioritert liste over hva slags hivbehandling som først og fremst skal tilbys. Medisinene på listen er gode, men det kan være at du av ulike årsaker ikke kan bruke den rimeligste behandlingen, og da vil du få tilbud om en annen. Disse årsakene dokumenteres i pasientens journal.

Det kan være at du vil få en annen hivbehandling enn den du har hatt tidligere.

Anbefalte vaksiner

I Norge er mennesker som lever med hiv anbefalt å ta følgende vaksiner:

  • Covid-vaksine med booster-doser.
  • Influensavaksine anbefales å ta årlig.
  • Pneumokokkvaksinering mot lungebetennelse.
  • Hvorvidt det er behov for hepatitt A og/eller B vaksine skal også vurderes. Menn som har sex med menn får hepatitt B vaksine gratis.
  • HPV-vaksine anbefales til alle under 26 år og menn som har sex med menn under 40 år.

Vaksinene kan man få hos sin fastlege eller hos infeksjonsmedisinsk avdeling ved de lokale sykehusene, dersom de har er ledig kapasitet.

Enkelte av disse vaksinene kan ha en egenandel som betales av pasienten. Avklar dette med din lege før du bestiller vaksinen.

Taushetsplikt

Taushetsplikt er en plikt til å forhindre at person- og helseopplysninger kommer videre til andre. Alle som jobber på en helseinstitusjon, sykehus legekontor og liknende, har taushetsplikt. Helsepersonell har dette etter helsepersonelloven, hvem som er helsepersonell følger av helsepersonellovens § 3.

Andre som er tilknyttet legesenteret, slik som renholdspersonell, vaktmester og kontorpersonale har taushetsplikt gjennom forvaltningslovens § 13.

Har du andre spørsmål relatert til å leve med hiv i Norge, er du velkommen til å ta kontakt med oss i HivNorge.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.