አችኣይቪ እንታይ ማለት እዩ

አችኣይቪ ንናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ዘጥቅዕ ቫይረስ እዩ። እቲ ቫይረስ ኣብ ሰውነት ምስ ኣተወ ናይ ምክልኻል ዓቕምና ቀስ ብቐስ እንዳተዳኸመ ይኸይድ እሞ ንረኽስታትን ሕማማትን ዝያዳ ተቐባሊ እንዳኾነ ይመጽእ፡ ማለት ነዚ ጠጠው ዘብል ኣፋውስ ክሳብ ዘይተወስደ።

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

አይድስ (acquired immunodeficiency syndrome) ንብዝሕ ዝበሉ ሕማማት ዘጠቓልል ሓቛፊ ኣምር ኮይኑ እቲ ናይ ሓባር ረቛሒ ብሰንኪ ረኽሲ አችኣይቪ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክዳኸም ከሎ እዩ። ኣብ ኖርወይ ኣብዚ ደረጃ ዝበጽሓሉ ግዜታት ውሑድ እዩ። ሕክምና አችኣይቪ ምስ ጀመርካዮ ናይ ሰውነትና ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ስለዝበራታዕ እቶም አይድስ ኣለካ ዘብሉ ረቛሒታት ይእለዩ እዮም።  

ንአችኣይቪ ዘሕውዮ ሕክምና የለን፡ ኮይኑ ከብቅዕ ሎሚ ዘሎ ሕክምና ኣድማዒ ብምዃኑ ከበድቲ ሕማማት ክኽሰቱ ዘሎ ተኽእሎታት ይቕንሶን ናብ ካልኦት ሰባት ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎታት ይኣልዮን እዩ።

Les også

schedule23.07.2021

→ Hiv og Covid-19 አችኣይቭን ኮቪድ-19ን

አችኣይቪ ዘለዎ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍ ወይ ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ክሕዞ ዝተዛየደ ተኽእሎ የብሉን። እንተደኣ ሰውነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሒቱ( ማለድ ቁጽሪ-CD4 ትሕቲ 200 ኮይኑ) ከምኡውን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ሃልዩካ ነቲ ተኽእሎታት ከዛይዶ ይኽእል እዩ።

schedule23.07.2021

→ ደገፍ ኣበይ ክርከብ ይከኣል:

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኖርወይ ንአችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ ዝተፈላለያ ማሕበራት እየን ዘለዋ። ኣብ ታሕቲ ገለ ኣብነታት ኣሎ። ኣብዞም ቦታታት ሞየኛታትን ምስ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባትን ክትራኸብ ዕድል ኣለካ።