መርመራ አችኣይቪ ምውሳድ

አችኣይቪ ኣለካ ድዩ የብልካን እንኮ ክትፈልጠሉ ትኽእል ኣገባብ መርመራ አችኣይቪ ብምግባር ጥራሕ እዩ።

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

እዚ መርመራ ኣብ እንዳ ቀዋሚ ሓኪም፡ ኣብ ገሊአን ማሕበራት፡ ከምኡውን ኣብ ገሊአን ክሊኒካት ከም Olafiaklinikken(ክሊኒክ-ኦላፍያ)ን Sex og samfunn(ማሕበር ጉዳያት ጾታዊ ርክብን ሕብረተ-ሰብን)ን  ዝኣመሰላ ክውሰድ ይከኣል።  

ክልተ ዓይነት መርመራታት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ንቡር ደም መርመራ ኮይኑ እቲ ውጽኢት ክመጽእ ኣስታት ሓደ ሰሙን ይወስድ። ቅልጡፍ መርመራ ዘመርምራ ማሕበራት ውን ኣለዋ፡ ሽዑ ውጽኢት ኣብ ውሽጢ ሓደ ደቒቕ ይመጸካ. ከም ኣብነት Helseutvalget(ኮሚቴ ጉዳያት ጥዕና)ን Minuttesten(ቅልጡፍ ናይ ሓደ ደቒቕ መርመራ)ን ኣለዉ።  

መብዛሕትኦም ብአችኣይቪ ዝልከፉ ሰባት ድሕሪ ምልካፎም ካብ 2 ክሳብ 6 ሳምንታት ምስ ሓለፈ እዩ ኣብ ውጽኢት መርመራ ብአችኣይቪ ከምዝተለኽፉ ዝርአ። ንገለ ውሑዳት ሰባት ውን ቅሩብ ካብዚ ዝነውሐ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ፡ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ክልከፈሉ ዝኽእል ኩነታት ድሕሪ ምንባሩ ከም መሓለውታ ድሕሪ 12 ሳምንታት መርመራ ክገብር ምኽሪ ይወሃቦ።  

Les også

schedule23.07.2021

→ Hiv og Covid-19 አችኣይቭን ኮቪድ-19ን

አችኣይቪ ዘለዎ ሰብ ብኮሮና ቫይረስ ክልከፍ ወይ ብኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ክሕዞ ዝተዛየደ ተኽእሎ የብሉን። እንተደኣ ሰውነት ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ትሒቱ( ማለድ ቁጽሪ-CD4 ትሕቲ 200 ኮይኑ) ከምኡውን ካልኦት ከበድቲ ሕማማት ሃልዩካ ነቲ ተኽእሎታት ከዛይዶ ይኽእል እዩ።

schedule23.07.2021

→ ደገፍ ኣበይ ክርከብ ይከኣል:

ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኖርወይ ንአችኣይቪ ዘለዎም ሰባት ዝሕግዛ ዝተፈላለያ ማሕበራት እየን ዘለዋ። ኣብ ታሕቲ ገለ ኣብነታት ኣሎ። ኣብዞም ቦታታት ሞየኛታትን ምስ ካልኦት አችኣይቪ ዘለዎም ሰባትን ክትራኸብ ዕድል ኣለካ።