เมื่อผลการตรวจวินิจฉัยมีค่าเป็นบวก (positiv)

หากพบว่าผลการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ของท่านมีค่าเป็นบวก (positiv) แสดงว่าท่านติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านจะได้รับการส่งตัวต่อไปยังแผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsmedisiner) เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการดูแลตนเอง การรักษาใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ในประเทศนอร์เวย์เป็นการรักษาที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

ปัจจุบันโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้ติดเชื้อจึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวเหมือนคนปกติทั่วไป แต่ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) จะต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยทันที ทั้งนี้มิใช่เพื่อประโยชน์ต่อตัวผู้ติดเชื้อเองเท่านั้น แต่เพื่อช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อกลายเป็นผู้ปลอดเชื้อหลังจากเข้ารับการรักษาในระยะเวลาไม่นาน แผนกรักษาโรคติดเชื้อ (infeksjonsavdeling) ที่โรงพยาบาลจะเป็นผู้ทำการติดตามการรักษาโรคติดเชื้อ หลังจากที่ได้เริ่มทำการรักษาและตรวจสอบแล้วว่ามีผลการรักษาตามที่คาดหวัง อาจมีการนัดหมายเพื่อตรวจติดตามผลอีกปีละครั้งหรือสองครั้ง ในปัจจุบันการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทำโดยการรับประทานยาเพียงวันละหนึ่งเม็ดเท่านั้น และยาดังกล่าวมีผลข้างเคียงน้อยมาก

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้