เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

แผนกที่เป็นผู้รับผิดชอบการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) และโรคติดเชื้อโคโรนา (Korona) ตามโรงพยาบาลส่วนใหญ่มักเป็นแผนกเดียวกัน ดังนั้นแผนกดังกล่าวในโรงพยาบาลหลายแห่งจึงมีงานค่อนข้างยุ่ง ในบางครั้งจึงอาจส่งผลกระทบต่อการติดตามดูแลผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) เช่นอาจต้องทำการติดตามดูแลผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือทางจอภาพแทนการพบปะกันซึ่งหน้าเพื่อพูดคุยแบบตัวต่อตัว

ทั้งนี้ ทางเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) ได้จัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19) ในภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้