อะไรคือเชื้อเอชไอวี

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

เชื้อเอชไอวี (hiv) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เมื่อเชื้อไวรัสชนิดนี้เข้าสู่ร่างกาย มันจะค่อยๆ บุกโจมตีการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจนในที่สุดระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของผู้ติดเชื้อจะอ่อนแอลงจนทำให้เจ็บป่วยและติดเชื้อได้ง่าย หากผู้ติดเชื้อไม่ได้รับยาเพื่อช่วยยับยั้งการบุกทำลายและแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

โรคเอดส์ (Aids) หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (acquired immunodeficiency syndrome) เป็นคำเรียกโดยรวมของกลุ่มอาการของโรคที่มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ มีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ลดลงอันเนื่องมาจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทั้งนี้โรคเอดส์ (Aids) เป็นโรคที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยอย่างแพร่หลายในประเทศนอร์เวย์ เนื่องจากเมื่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ได้เริ่มเข้ารับการบำบัด ร่างกายจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น จนในที่สุดไม่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเอดส์อีกต่อไป ในปัจจุบันยังไม่พบวิธีการรักษาโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ให้หาดขายได้ แต่ประสิทธิภาพจากการรักษาที่มีอยู่ ไม่เพียงแต่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อแต่ยังช่วยขจัดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วยเช่นกัน

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้