บริการของเอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge)

หากท่านมีความประสงค์จะขอรับคำแนะนำทางด้านกฎหมาย หรือต้องการความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการวินิจัยโรคซึ่งเกิดจากการติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ทาง เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) สามารถช่วยท่านได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องทั่วๆ ไป หากว่าท่านมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี (hiv)

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) มีบริการให้คำปรึกษาซึ่งมิใช่การบำบัดรักษา (ikke-terapeutisk samtaletilbud) สำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อทุกท่าน รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP)

ด้วยความร่วมมือจากองค์กร เช่มเฟรนลี่ (Chemfriendly) เราจึงมีบริการให้คำปรึกษาพูดคุยสำหรับกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายด้วยกัน (chemsexbrukere) และกลุ่มรักร่วมเพศ หรือ เควียร์ (skeive) ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งนี้หากเราได้ทำการประเมินร่วมกันแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต้องใช้ล่าม เราจะจัดหาล่ามให้

นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ รวมไปถึงผู้ที่ใช้ยาเพร็พ (PrEP) และผู้สนใจทั่วไป ท่านสามารถติดตามข้อเสนอทางด้านบริการและกิจกรรมต่าง ๆ ของเราได้ที่ (kalender)

ทั้งนี้หากท่านมีความประสงค์ที่จะสนทนาร่วมกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ทางเราก็ยังมีบุคคลากรที่ให้บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likepersontilbud) อีกหลายท่านที่พร้อมจะพูดคุยสนทนากับท่าน เจ้าหน้าที่ซึ่งให้บริการเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ (likeperson) มีความสามารถในการสนทนาได้หลายภาษา

ท่านสามารถติดต่อกับ เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๒๑ ๓๑ ๔๕ ๘๐ หรือโดยการส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-post หรือติดต่อเราผ่านทางหน้าเฟซบุ๊ค Facebook-side.

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้