ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

  • ออสโล (Oslo) : เอชไอวี หน่อร์ก่ะ (HivNorge) และ เอ็กเซ็พท์ (Aksept)  
  • บาร์เกน (Bergen): การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดย เชิร์กเกิ่น บีมิชชั่น (คณะผู้แทนโบสถ์ประจำเมือง) แห่งเมืองบาร์เกน (Leve med hiv) (Kirkens bymisjon Bergen)
  • เฮากาแลนด์ (Haugalandet) : การอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี โดย เชิร์กเกิ่น บีมิชชั่น (คณะผู้แทนโบสถ์ประจำเมือง) แห่งเมืองเฮาเกอะซุนด์ (Leve med hiv Kirkens bymisjon Haugesund)
  • ทรอนด์เฮม (Trondheim) : การยอมรับและการรับมือ โดย เชิร์กเกิ่น บีมิชชั่น (คณะผู้แทนโบสถ์ประจำเมือง) แห่งเมืองทรอนด์เฮม  (Aksept og mestring, Kirkens bymisjon Trondheim)
  • คริสเตียนซันด์ (Kristiansand) : คลินิกผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีของโรงพยาบาล เซอร์แลนด์เด็ท (Sørlandet sykehus, HIV-poliklinikken)
  • ทรูมเซอร์ (Tromsø) : โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยประจำภูมิภาคทางด้านเหนือของประเทศนอร์เวย์ (UNN infeksjonsposten) และศูนย์การแพทย์เพื่อสังคม แห่งเมืองทรูมเซอร์ (Sosialmedisinsk senter i Tromsø)

นอกจากนี้ ที่หน้าเวปไซด์ของ ซานซุ (Zanzu.no) ยังให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างกาย สุขภาพ อนามัยทางเพศ และโรคติดเชื้อเอชไอวี (hiv) ใน ภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา

Les også

schedule23.07.2021

→ เชื้อเอชไอวี (hiv) และ โรคโควิด-๑๙ (covid-19)

เมื่อท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี (hiv) มันมิได้หมายความว่า ท่านจะมีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพิ่มขึ้น หรือจะต้องป่วยหนักด้วยโรคโควิด-๑๙ (covid-19) แต่ทั้งนี้หากว่าท่านมีระบบภูมิคุ้มกันที่ต่ำ (ในที่นี่หมายความว่า มีระดับซีดี ๔ (CD-4) ต่ำกว่า ๒๐๐ เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร) และมีโรคร้ายแรงอื่น ๆ แทรกซ้อน ท่านก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย

schedule23.07.2021

→ ท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือได้จากที่ไหน

ทั่วประเทศนอร์เวย์มีองค์กรหลายแห่งที่ให้บริการแก่ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างรายชื่อขององค์กรที่ให้บริการ ท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่กับเชื้อเอชไอวี (hiv) ท่านอื่น ๆ ตามสถานที่เหล่านี้