Rett på gratis morsmelkerstatning

Spedbarn født av mødre med hiv har rett på gratis morsmelkerstatning det første leveåret. Denne rettigheten er et forebyggende smitteverntiltak, og ble offentliggjort av helse- og omsorgsdepartementet i mars 2023.

scheduleOppdatert: 23.10.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

I de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv står det: «I tråd med internasjonale retningslinjer anbefaler vi at kvinner med hiv i Norge ikke ammer. Dersom mor er fullt virussupprimert er risikoen for smitte ved amming svært liten, men den er ikke helt utvisket».Videre sies det at morsmelkerstatning til spedbarn født av mødre med hiv, sees som forebyggende medisinsk behandling som er nødvendig av hensyn til smittevernet, og anses derfor som nødvendig smittevernhjelp. Med hjemmel i smittevernloven § 6-1 har spedbarn av mødre som lever med hiv rett til gratis morsmelkerstatning.

Kommunenes ansvar

Det er kommunene som har plikt til å sikre å ha ordninger som gjør gratis morsmelkerstatning enkelt tilgjengelig for alle spedbarn født av mødre med hiv og som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Kommunen skal dekke kostanden for morsmelkerstatningen i 12 måneder, samt nødvendig utstyr (10 flasker og 10 smokker).

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil sikre at spedbarna får ivaretatt retten til gratis morsmelkerstatning og nødvendig utstyr. Dette kan føre til variasjon i hvordan ordningen blir praktisert fra kommune til kommune. Helsedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å legge til rette for en lett tilgjengelig ordning, som vil sikre at alle i målgruppen får oppfylt retten til gratis morsmelkerstatning.

Helsedirektoratet påpeker at hiv fortsatt er en sensitiv og stigmatiserende diagnose, og derfor er det viktig at kommunene organiserer tilbudet slik at det ivaretar den enkeltes behov for diskresjon rundt hivdiagnosen.

De anbefaler videre at:

  • Kommunen benytter seg av kvalifiserte tolker ved behov
  • Etablerer rutiner i svangerskapsomsorgen fra jordmortjenesten og fra fastleger, om å informere gravide pasienter med hiv om retten til gratis morsmelkerstatning
  • Det i samarbeid med den gravide legges en plan i forkant av fødsel, for hvordan rettigheten praktisk skal gjennomføres
  • Kommunen etablerer rutiner for å sikre rettigheten for alle som bor i/kommer til kommunen, inkl. asylsøkere og papirløse
  • Kommunen etablere rutiner for dialog med spesialisthelsetjenesten for å sikre tilgang til gratis morsmelkerstatning også de første dagene etter fødsel

Les hele presiseringen fra Helsedirektoratet her.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.