hiv

schedule22.03.2022

→ Invitasjon til online kunstutstilling

NYHETER

Invitasjon til online kunstutstilling hvor det lanseres kunstverk inspirert av utfordringene i å leve med hiv i Norge og Romania.

schedule15.03.2022

→ Laveste antall hivtilfeller på 20 år – tidlig behandlingsstart og PrEP virker 

NYHETER

Folkehelseinstituttets (FHI) årsrapport for hiv-infeksjon, gonoré og syfilis rapporterer at det er registrert bare 102 nye hivdiagnoser i Norge i 2021. 67 av disse har opplyst at de var smittet før de kom til Norge. Det betyr at det bare var 35 personer som ble smittet av hiv i Norge i 2021. Dette viser at nedgangen i nye hivtilfeller fra de siste årene fortsetter. Vi har nå full kontroll på hiv-epidemien i Norge.

schedule14.03.2022

→ HivNorge søker jurist til deltidsstilling

NYHETER

Vår dyktige jurist som arbeider med rettshjelp til mennesker som lever med hiv eller på annen måte er berørt av hiv går videre til andre utfordringer og vi utlyser derfor deltidsstilling til en jurist i som hovedsakelig vil arbeide med å gi rettshjelp til våre medlemmer og brukere.

schedule10.03.2022

→ Flyktninger som lever med hiv, må sikres behandling

NYHETER

I forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningstrømmen som er ventet derfra, har HivNorge henvendt seg til Utlendingsdirektoratet og Politiets Utlendingsenhet med en sterk oppfordring om å være oppmerksomme på dette og å sikre at flyktninger som lever med hiv får hivbehandling.

schedule08.03.2022

→ Seksuell helse for kvinner som lever med hiv

NYHETER

I anledning kvinnedagen har Folkhälsomyndigheten i Sverige lansert en rapport om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter for kvinner som lever med hiv i Sverige. Rapporten kan bidra til å bedre forstå behovene til kvinner som lever med hiv og de utviklingsområdene som finnes innenfor helsesektoren når det gjelder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

schedule02.03.2022

→ Informasjon til årsmøtets deltagere 

NYHETER

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 17. mars 2022. Av praktiske årsaker holdes møtet i Oslo Kongressenter.

schedule02.03.2022

→ Skadereduksjon må være grunnlaget for narkotikapolitikk 

NYHETER

FNs narkotikakommisjon er et viktig organ som sikrer at alle land som har undertegnet de tre FN-konvensjonene om narkotika følger opp sine forpliktelser på en god måte. I forkant av årets møte i kommisjonen ble HivNorge, sammen med andre organisasjoner, invitert til dialogmøte med helseminister Ingvild Kjerkol.

schedule01.03.2022

→ UNAIDS fortsetter arbeidet i Ukraina

NYHETER

I en pressemelding fra UNAIDS, sier leder av UNADIS Winnie Byanyima, at mennesker som lever med hiv risikerer livene uten jevn tilgang på hivbehandling. — Retten til helse og tilgang til hivbehandling må alltid beskyttes. Helsearbeidere, sivilt samfunn og deres brukere må aldri være mål i konflikter, understreker hun.

schedule01.03.2022

→ Kritisk for hivbehandling i Ukraina 

HIV-NORDEN OG HIVNORGE MENER

Den alvorlige situasjonen i Ukraina er en trussel mot tilgangen på hivbehandling og annen medisinsk behandling i landet. Fem nordiske pasientorganisasjoner forent i Hiv-Norden, understreker alvoret i situasjonen.

schedule14.02.2022

→ Legemidler og anbud

HIVNORGE MENER

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler. HivNorge mener reell brukermedvirkning må sikres i slike prosesser, og ber også om at departementet sikrer samordning mellom faglige retningslinjer for behandling og anbudsprosesser.

schedule10.02.2022

→ PrEP er nå tilgjengelig hos Sex og Samfunn  

NYHETER

Køene for å få PrEP har vært lange, men nå kan endelig flere aktører tilby den hivforebyggende behandlingen. Sex og samfunn i Oslo tilbyr nå PrEP til personer under 26 år eller personer som allerede får oppfølging av klinikken.

schedule09.02.2022

→ Evaluering av Nye Metoder og bedre brukermedvirkning

HIVNORGE MENER

HivNorge støtter at Stortinget gjør en gjennomgang av evalueringen av nye metoder. Vi legger til grunn at det vil bli gjennomført en høring slik at pasienter og brukere blir hørt og har en mulighet til å påvirke hvordan disse viktige beslutningene tas i fremtiden. Ny anbudsrunde for hivbehandling er på trappene, og HivNorge er opptatt av at pasientens stemme skal bli ivaretatt.

schedule08.02.2022

→ Retningslinjene for hivbehandling i 2022 er klare

NYHETER

De norske faglige retningslinjene for hivbehandling oppdateres hvert år, og retningslinjene for 2022 er allerede klare. Behandling, oppfølging, kontroll, vaksinasjon, fertilitet og koinfeksjoner er de punktene som fremheves.

schedule07.02.2022

→ Åpner utstilling om hiv og aids

NYHETER

18. februar åpner utstillingen "Hvert øyeblikk teller - Følelser av aids" på Henie Onstad Kunstsenter. Utstillingen inkluderer over 200 verk fra 60 internasjonale kunstnere og tar utgangspunkt i Henie Onstads historiske utstilling "Tema: AIDS" fra 1993.

schedule13.01.2022

→ Innkalling til årsmøte HivNorge 2022

NYHETER

HivNorge inviterer medlemmer til årsmøte 17. mars 2022, kl. 17.00.

schedule17.12.2021

→ HivNorge holder stengt i julen

NYHETER

HivNorge holder stengt fra og med mandag 20. desember og åpner igjen 3. januar. Vi ønsker alle noen flotte høytidsdager og et godt nytt år!

schedule15.12.2021

→ Endringer i konsultasjoner ved Ullevål

NYHETER

På grunn av bemanningsproblemer ved infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus Ullevål, forårsaket av kronapandemien, vil konsultasjonene gjennom romjulen foregå via telefon. Alle blodprøver skal tas som vanlig.

schedule10.12.2021

→ Kunnskap bekjemper fordommer

NYHETER

— Det viktigste vi kan gjøre i Norge nå er å bekjempe fordommer mot hiv og få ut kunnskap, sier tidligere helseminister Bent Høie til Helgemorgen.

schedule09.12.2021

→ Oslo bystyre med viktige vedtak

NYHETER

HivNorge er gjort kjent med at bystyret i Oslo i går vedtok at det skal utvikles prosedyrer for hivbehandling i helse-, omsorgs- og sykehjemstjenesten og at Oslo skal bli med i Fast Track Cities-initiativet. Dette er saker HivNorge har jobbet aktivt for å få gjennomslag for.

schedule03.12.2021

→ Fem krav til helseministeren og helsebyråden

NYHETER

— Helseministeren og helsebyråden må løse fem utfordringer om vi skal få en slutt på hiv i Oslo, sier Jon Reidar Øyan fra Arbeiderpartiet og Morten Edvardsen fra Senterpartiet. Blant kravene de stiller er å få PrEP på blå resept, gratis morsmelkerstatning til mødre som lever med hiv og at Oslo blir med i Fast Track City-initiativet.