Tiltak

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen svarte i Stortinget tirsdag på en interpellasjon fra Laila Dåvik (KrF) om hvilke tiltak han kunne tenke seg å sette i gang på bakgrunn av lav kunnskap om hiv i befolkningen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Arne Walderhaug

labelEmner:

interpellasjon

I likhet med Dåvøy uttrykte helseministeren også bekymring for diskriminering i arbeidslivet. – Vi får altså denne Fafo-rapporten som fordyper seg i forhold til diskriminering i arbeidslivet i høst, svarte statsråden.

Kun en håndfull stortingsrepresentanter fant det bryet verdt å være tilstede under debatten. Både helsekomiteens formann Harald Nesvik (FrP) og Arbeiderpartiets helsepolitiske talsmann Jan Bøhler forsvant fra salen da Laila Dåvøy entret talerstolen. I tillegg til representanter fra helse- og omsorgskomiteen deltok André Oktay Dahl (H) og Anette Trettebergstuen (Ap) i debatten.

Anette Trettebergstuen synes også det var flott med en debatt i Stortinget men ønsket en slik debatt kunne vært oftere og at salen var full av representanter. Hun ønsket seg et hivforlik i Stortinget der man forpliktet seg tiltiltak og ambisiøse mål.

Jan-Henrik Fredriksen fra Fremskrittspartiet påpekte at pavens budskap om avhold er en tragedie for u-land og at vi her til lands må bli flinkere til å gjøre langt mer gjennom informasjon og generell folkeopplysning, til både de som er smittet og ikke smittet. – Vi må innse at det er en mur som må fjernes, slik at inkluderingen og integreringen blir bedre enn den er i dag, sa Fredriksen.

André Oktay Dahl pekte på at hivpositive som står fram risikerer å bli utstøtt fordi mange mener at det er selvfortjent. Slike holdninger må vi kjempe mot med både offentlig og privat innsats mente Dahl.

Olav Gunnar Ballo fra SV la vekt på at behandlingsmåtene nå er så gode at det står i sterk kontrast til hvordan folk flest oppfatter hivpositive. – Det er en slags forståelse av at er man hivsmittet har man fått en dødelig sykdom som bare gjør det til et spørsmål om tid før man mister livet. Slik er det jo ikke, sa Ballo og mente innsats og lovverk måtte gjenspeile dette.

Gunvald Ludvigsen fra Venstre pekte på at frivillige organisasjoner har stor kompetanse og innsikt på dette feltet og lurte på i hva slags omfang departementet samarbeider med HivNorge. Til dette svarte statsråden avslutningsvis at departementet karakteriserte HivNorge som en organisasjon de legger stor vekt på å samarbeide med. Statsråden la også til at en strategiplan skal foreligge før sommeren 2009.

hjemmesider

Les også

schedule19.10.2021

→ Personvern i nye digitale løsninger

HivNorge har sendt inn høringssvar på "Høring: Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere - endringer i pasientjournalloven mv.". HivNorge påpeker i vårt høringssvar viktigheten av at personer med behov og hjemmel for innsyn i en journal, kun ser de opplysningene de har behov for å se. 

schedule19.10.2021

→ Fem år siden PrEP-ja

Det er i dag fem år siden daværende Helse- og omsorgsminister Bent Høie kontaktet styreleder Leif-Ove Hansen og generalsekretær i HivNorge og ba oss komme opp til hans kontor. Der ble vi møtt av TV2 og snart ble det klart at statsråden ville annonsere at regjeringen sa ja til å innføre den forebyggende hivmedisinen PrEP.