Sammen i arbeidet for ukrainske flyktninger

I samarbeid med Helseutvalget og Kirkens bymisjon, Aksept, har HivNorge blitt en del av det baltiske samarbeidet Baltic Hub. Baltic Hub er et nettverk som er etablert for å styrke tilbudet til ukrainske flyktninger som lever med hiv. Forrige uke var representanter fra alle samarbeidslandene på besøk i Oslo.

scheduleOppdatert: 24.10.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

The Baltic Refugee Support Hub er et regionalt koordinerende nettverk med mål om å nå ut med informasjon og tjenester til ukrainske flyktninger som lever med hiv, for å sikre at de får tilgang til nødvendig helse- og sosialhjelp i det landet de oppholder seg i. Som del av dette arbeidet, jobber Baltic Hub også for å styrke samarbeidet mellom organisasjoner fra sivilt samfunn i prosjektlandene. Samarbeidet vil legge til rette for at medlemsorganisasjonene kan utveksle erfaringer og lære fra hverandres tiltak. Organisasjonene Helseutvalget, Kirkens bymisjon, Aksept og HivNorge er involvert fra Norge, og de nyeste samarbeidspartnerne inn i Baltic Hub. I samarbeidsnettverket er det også organisasjoner fra Latvia, Litauen, Finland og Estland. Organisasjonen Estonian Network of People Living with HIV er initiativtaker og leder av nettverket.

Baltic Hub ble etablert i 2022, i etterkant av at krigen i Ukraina brøt ut. I tillegg til å nå ut til flyktninger som lever med hiv, ønsker nettverket å nå ut til skeive ukrainske flyktninger og andre ukrainere som er berørt av hiv.

— Vi er spente og glade for muligheten til å møte tre fremtredende organisasjoner i arbeidet med hiv, flyktninger og skeive i Norge. Ved å involvere to nye land i Baltic Hub, Litauen og Norge, får vi en unik mulighet til å hjelpe flere ukrainere som har flyktet fra landet sitt, og som er avhengige av helse- og omsorgstjenester, sier Armen Aghajanov, leder for The Baltic Refugee Support Hub.

HivNorge har siden 2022 jobbet for å gjøre informasjon om hiv og rettigheter tilgjengelig og forståelig for ukrainere som har kommet til Norge. I samarbeid med Kirkens Bymisjon, Aksept ble det gjennomført et informasjonstreff for ukrainere som lever med hiv i Norge. Dette var et vellykket og viktig treff, og et tilsvarende informasjonstreff blir arrangert i november.

Baltic Hub bidrar til at aktører på hivfeltet kan dele strategier for å nå målgruppen med informasjon relatert til helse, velferd, økonomi og rettigheter. Det gir også en mulighet for å utvide eksisterende nettverk og knytte nye kontakter, noe som kan bidra til at flere ukrainere mottar nødvendig og kvalitetssikret informasjon, og kan nyttiggjøre seg tilgjengelige tilbud og tjenester.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.