Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

scheduleOppdatert: 21.05.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Per Miljeteig har viet mer enn 30 år til sitt arbeid med hiv og aids. Han har gjennom omfattende engasjement som aktivist, frivillig, brukerrepresentant og fagperson vært en viktig pådriver for økt kunnskap om hiv og for å bryte ned stigma rundt diagnosen. Han har markert seg som en ledende stemme i kampen for rettigheter og forståelse for mennesker som lever med hiv, både nasjonalt og internasjonalt.  

Med fra dag én  

Per var i 1988 en av grunnleggerne av PLUSS, den første interesseorganisasjonen for hivpositive, som etter hvert ble slått sammen med Landsforeningen mot aids og ble til dagens HivNorge. Han har siden vært en sentral figur i arbeidet til HivNorge og bidratt til å forme organisasjonen til å bli en viktig stemme i kampen mot hiv og aids. Per har vært aktiv som frivillig, hivinformant og likeperson for HivNorge og i perioden fra 2003 til 2009 var han styreleder i organisasjonen.  

-Vi i HivNorge er veldig stolte av og takknemlige for å ha Per på laget vårt. I mer enn 30 år har han bidratt til å løfte hivsaken, jaktet faglig utvikling, vært åpen og gitt hiv et ansikt, og ikke minst har han kjempet kampen på vegne av alle som lever med hiv, sier generalsekretær i HivNorge, Anne-Karin Kolstad.  

I en årrekke har han også hatt internasjonale verv, både som leder for HivNorden, et samarbeidsforum for nordiske hivorganisasjoner, som medlem av UNAIDS’ ekspertgruppe om oppheving av reise- og oppholdstillatelser som rammet mennesker som lever med hiv, og som representant i forberedelsene til og deltakelse i FNs høynivåmøter om hiv og aids (UNGASS) i 2006 og 2008, og tilsvarende i styret for UNAIDS 2013 – 2015.   

Fortsetter kampen  

– Per kunne valgt å trekke seg tilbake og hvilt på sine laubær for lenge siden, men har fortsatt sin innsats med flere krevende verv, fortsetter Kolstad. De senere årene har Per påtatt seg viktige roller som er av stor betydning for alle som lever med hiv i dag. I fem år har han sittet som brukerrepresentant i det sentrale brukerutvalget på Oslo Universitetssykehus Ullevål, og fortsatt arbeidet for å ivareta interessene til alle pasienter og brukere. Per har også ivaretatt pasientenes stemme som brukerrepresentant i den viktige anbudsprosessen for innkjøp av hivmedisiner til Sykehusinnkjøp, i brukerrådet for medisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus Ullevål og i fagrådet for NORHIV – kvalitetsregisteret for hiv. 

I tillegg til sitt arbeid for hivsaken har Per også gitt et betydelig bidrag til barns rettigheter og internasjonalt rettighetsarbeid, blant i sitt arbeid ved UNICEF Headquarter i New York, som daglig leder og medstifter av både Childwatch International Research Network og Forum for Barnekonvensjonen. Hans erfaring og engasjement har vært til uvurderlig nytte i arbeidet med å fremme rettferdighet og likeverd for alle.   

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.