Morsmelkerstatningsordningen må på plass

Rettigheten til gratis morsmelkerstatning for barn født av mødre med hiv, ble offentliggjort av helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol tidligere i år. Fortsatt er det spedbarn som ikke har tilgang til morsmelkerstatning, da enkelte kommuner ikke har klart å finne praktiske løsninger for gjennomføringen.

scheduleOppdatert: 02.10.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

I de faglige retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv står det: «I tråd med internasjonale retningslinjer anbefaler vi at kvinner med hiv i Norge ikke ammer. Dersom mor er fullt virussupprimert er risikoen for smitte ved amming svært liten, men den er ikke helt utvisket». Helsedirektoratet viser i sine retningslinjer til at denne anbefalingen støttes av rådene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og internasjonale retningslinjer. Videre sier det at morsmelkerstatning til spedbarn født av mødre med hiv sees som forebyggende medisinsk behandling som er nødvendig av hensyn til smittevernet, og anses derfor som nødvendig smittevernhjelp. Med hjemmel i smittevernloven § 6-1 har spedbarn av mødre som lever med hiv rett til gratis morsmelkerstatning.

Kommunenes plikt

Med utgangspunkt i forskrift om allmennfaglige smittsomme sykdommer, smittevernloven og helse- og omsorgstjenesteloven, har Helsedirektoratet konkludert med at det er kommunene som har plikt til å sikre å ha ordninger som gjør morsmelkerstatning gratis og enkelt tilgjengelig for alle spedbarn født av mødre med hiv og som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Det er kommunen som skal dekke kostanden for morsmelkerstatningen og nødvendig utstyr.

Forebygge stigmatisering

Det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvordan de vil sikre at spedbarna får ivaretatt retten til gratis morsmelkerstatning og nødvendig utstyr. Dette kan føre til variasjon i hvordan ordningen blir praktisert fra kommune til kommune. Helsedirektoratet oppfordrer alle kommuner til å legge til rette for en lett tilgjengelig ordning, som vil sikre at alle i målgruppen får oppfylt retten til gratis morsmelkerstatning. Helsedirektoratet påpeker at hiv fortsatt er en sensitiv og stigmatiserende diagnose, og derfor er det viktig at kommunen organiserer tilbudet slik at det ivaretar den enkeltes behov for diskresjon rundt hivdiagnosen.

Praktisk gjennomføring

For å sikre høy standard og god gjennomføring av tilbudet, har Helsedirektoratet klare råd til kommunene, for hvordan organiseringen av tilbudet bør tilrettelegges. Rådene innebærer blant annet å dele informasjon til den gravide om barnets rettighet allerede før fødsel. Det tydeliggjøres at hensyn som språk- og helsekompetanse må ivaretas ved informasjonsformidling. En plan for gjennomføringen av ordningen skal lages i samarbeid med den gravide. Ordningen skal dekke morsmelkerstatning i barnets første 12 måneder, samt nødvendig utsyr som flasker og smokker. Les alle anbefalingen fra Helsedirektoratet her:

Erfaringer så langt

I Norge fødes det årlig rundt 20 barn av mødre som lever med hiv, og dette er derfor en rettighet og ordning som mange kommuner sjelden eller aldri vil møte. Etter at pressemeldingen om denne rettigheten kom i mars, har HivNorge vært i dialog med infeksjonsmedisinere, kommuneoverleger og smittevernleger, samt ansatte ved helsestasjoner rundt om i landet. HivNorge har informert og veiledet kommuner om hvor viktig det er at ordningen kommer på plass der det bor spedbarn som har rett til ordningen. Tilbakemeldinger fra kommuneansatte har vært positive, og det har vært enighet om at dette er et viktig tilbud. Det har allikevel vært utfordringer med den praktiske løsningen, noe som har ført til forsinkelser i enkelte kommuner. HivNorge erfarer at helsestasjoner ikke har erfaring med å dele ut morsmelkerstatning til barn som kommer til kontroll. Hvordan ordningen skal løses fra et økonomisk perspektiv, har vært den største utfordringen, for flere kommuner HivNorge har vært i kontakt med. Dette har ført til at flere kommuner har vært trege med å få ordningen på plass. –  Med brevet fra Helsedirektoratet om presisering av kommunens plikt til å sikre gratis morsmelkerstatning til spedbarn av mødre med hiv, er HivNorge optimistiske om at dette vil gi fortgang på å finne løsninger i kommunene, sier Anne-Karin Kolstad, HivNorges generalsekretær.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.