Innkalling årsmøte

HivNorges årsmøte avholdes torsdag 18. mars kl. 17.00. Grunnet stadig skiftende anbefalinger og påbud knyttet til covid-19 situasjonen i samfunnet, vil årsmøtet avholdes digitalt.

scheduleOppdatert: 15.01.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøte er fastsatt til: 

TID: Torsdag 18. mars 2021 kl. 17.00 
STED: Digitalt der du er 

For å delta på årets digitale møte må du melde deg på via denne lenken innen klokken 15.00 torsdag 18. mars 2021.

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet, som gis tale- og forslagsrett.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent før 15. mars 2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes. Innkomne forslag bes mottatt innen 29. januar 2020 kl. 15.00. Nye saker sendes til  post@hivnorge.no og merkes med årsmøte 2021 i emnefeltet.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet. 

Forslag til valgkomiteen sendes til valgkomiteen@hivnorge.no innen mandag 22. februar.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5: 

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

For å delta må du ha tilgang på en pc med kamera eller en smarttelefon. Det blir ikke mulig å delta anonymt, men vi sikrer at kun registrerte medlemmer slippes inn i møtet. Informasjon om pålogging og hvordan dette gjøres sendes ut torsdag 18. mars klokken 15.30.

Spørsmål kan rettes til HivNorge på telefon 21 31 45 80 eller post@hivnorge.no.

MERK: Vi ber om at organisasjonene gir beskjed senest mandag 15. mars 2021 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette gjøres på tlf. 21 31 45 80 el. post@hivnorge.no.  

Oslo, 15. januar 2021

Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

Les også

schedule24.02.2021

→ Større åpenhet rundt homoseksualitet

Da hiv kom ble det skrevet mye om homoseksualitet, siden det var menn som hadde sex med menn som ble hardest rammet av epidemien den første tiden. — Det bidro til større åpenhet, sier Arne Walderhaug, seniorrådgiver i HivNorge, i et intervju til NRK.

schedule23.02.2021

→ Serie bryter fordommer

—Det er viktig at historien blir fortalt, og at vi blir minnet på hvordan det var. Det kan bidra til å bryte tabu, sa HivNorges styreleder Jens Harald Älgenäs Eliassen til P2 Nyhetsmorgen i dag.

Scroll Up