Hjelp til å kartlegge hverdagsdiskriminering

Opplever du eller noen du kjenner stygge eller sårende kommentarer, vitser eller blikk? Er du ung og lever med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Bidra med å svare på en anonym undersøkelse av Fafo for å kartlegge hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede.

scheduleOppdatert: 05.06.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Unge funksjonshemmede, gjennomfører en undersøkelse om helsemessige konsekvenser av hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede. Det kan handle om negative kommentarer, vitser, bemerkninger, blikk og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.

Undersøkelsen retter seg mot unge med synlige og usynlige funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i alderen 16-35 år. Undersøkelsen ber deg svare på 56 spørsmål om diskriminerende erfaringer. Det er ønskelig at du deltar selv om du ikke har slike erfaringer. Undersøkelsen er frivillig og det tar ca. 15-20 minutter å svare. Svarene er anonyme, og ingen personidentifiserbare opplysninger blir samlet eller lagret.

Studien er finansiert av Dam-stiftelsen og gjennomføres i 2022 og 2023. Resultatene fra studien kan bli et viktig kunnskapsgrunnlag i diskrimineringsdebatten for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom her i Norge. Studier fra USA og Canada viser at det er økt forekomst av depresjon, angst, dårlig selvtillit og livskvalitet hos funksjonshemmede som opplever hverdagsdiskriminering.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Gunhild Frisell, tlf. 911 31 847 og gfr@fafo.no, eller forskningsleder Terje Olsen, tlf. 911 03 953 og terje.olsen@fafo.no

Her er lenke til undersøkelsen: https://url.quenchtec.net/Z5Re3G9r

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.