Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

scheduleOppdatert: 26.09.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

I år blir konferansen arrangert i Amsterdam da dette er en by som har svært gode resultater fra hivarbeidet. Amsterdams ordfører Femke Halsema, kan stolt fortelle at byen har som mål å ha null nye hivtilfeller i 2026, og allerede fra 2022 har de sett resultater av den innsatsen de har gjort, med bare ni nye registrerte hivtilfeller. Fagpersoner og aktivister fra fagfeltet i Amsterdam forteller at inkludering av alle, og spesielt miljøene direkte berørt av hivepidemien, likeverd og å sikre å ikke holde noen utenfor har vært nøkkelen til å oppnå disse gode resultatene. Likevel skal man ikke glemme at kampen mot stigmaet langt fra er over. – Selv om vi ser nedgang i nye hivtilfeller, så må vi ikke glemme at det lever over 6000 mennesker med hiv i Amsterdam. Disse menneskene blir eldre, noen opplever diskriminering og utestengelse, så vi har fortsatt mye arbeid å gjøre for å ivareta deres livskvalitet og verdighet, sier Halsema.

Ordføreren deler noen av strategiene bak byen suksess. Å inkludere alle, både helsepersonell, byledelsen, sivilt samfunn, mennesker direkte berørt av hiv og personer i risikogrupper, har vært avgjørende for resultatene de har oppnådd. Amsterdam har et godt PrEP-tilbud som har ført til reduksjon av nye diagnoser blant menn som har sex med menn. I tillegg har det vært en prioritering å sikre tidlig behandlingsstart ved nye diagnoser, og en kontinuerlig kamp mot stigma.

Leo Schenk, mannen bak Hello Gorgeous, et magasin av og for mennesker med hiv, bekrefter at det fortsatt er en vei å gå for å forebygge og stoppe hiv-relatert stigma. Han viser til en undersøkelse gjort blant mennesker som lever med hiv i Nederland, som viser at stigma reduseres, men at det er en økning i stigma opplevd i helsevesenet. Schenk forklarer at helsepersonell som ikke jobber direkte med hiv, har for lav kunnskap og dette fører til stigma. Han tar også opp utfordringen selvstigma. – Høyt nivå av skam, å føle seg mindreverdig og et dårlig selvbilde er faktorer som påvirker livskvaliteten til mennesker som lever med hiv. Schenk ønsker mer åpenhet og synlighet rundt diagnosen, da han mener dette vil redusere stigmaet og føre til økt livskvalitet.

Under åpningsprogrammet fikk deltakerne også høre erfaringer, suksesshistorier og utfordringer fra trans-miljøet og fra politiet i Amsterdam. Trans United i Amsterdam har gode tilbud for å ivareta medisinske, juridiske og sosiale tjenester til et mangfoldig trans-miljø i Amsterdam, og hiv er ikke en fremtredende utfordring. Utrygghet, hatytringer og vold er dessverre mer sentrale utfordringer for miljøet. Dette bekreftet polititjenesten, som har et spesielt initiativ i Amsterdam, Pink in Blue, som jobber for mer åpenhet, og et inkluderende og LHBT-vennlig samfunn.

Sammen med en delegasjon fra Fast Track City Oslo, deltar HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad og rådgiver Guro Sørensen. – Det er flott å ha muligheten til å delta og styrke nettverk internasjonalt, men også mellom oss aktørene på hivfeltet i Oslo. Vi ser fram til å ta med oss kunnskap hjem, som vi kan bruke i arbeidet for å øke livskvaliteten blant mennesker med hiv i Oslo og i Norge, sier Kolstad

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.