Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.

scheduleOppdatert: 25.09.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Under fagseminaret fredag 22. september ble en rekke fagpersoner og andre interesserte samlet for å drøfte spørsmålet «Er diskriminering i helsevesenet en risikofaktor for sykdom?». Informasjon, personlige erfaringer og statistikk ble presentert og drøftet, og tydeliggjorde forekomsten av diskriminering i helsevesenet på flere nivåer. Denne diskrimineringen er ikke kun rettet mot pasienter, men det er og høy forekomst av diskriminering mot helsearbeidere. En undersøkelse gjennomført av det norske sykepleierforbundets faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, har kartlagt hvordan sykepleiere møter diskriminering i arbeidsdagen sin. Resultatene viser at den vanligste motivasjonen bak diskrimineringen er hudfarge eller nasjonal opprinnelse.

Deltakere på fagseminaret fikk høre personlige erfaringer fra en hivinformant, som kunne dele sine erfaringer med hvordan kunnskap blant helsearbeidere er avgjørende for å redusere diskriminerende holdninger og handlinger.

Foto: HivNorge

– Noe jeg tok med meg fra dette viktige fagseminaret, er at vi verken snakker nok om, eller har klare tiltak for å forebygge diskriminering. Jeg fikk også bekreftet at diskriminering absolutt er en risiko for sykdom, og at diskriminering og rasisme er et folkehelseproblem som angår oss alle, sier HivNorges rådgiver Guro Sørensen.

På lørdagen var HivNorge tilstede med stand og frivillige som bidro til å synliggjøre og spre informasjon om hiv og HivNorges tilbud, aktiviteter og rolle som pasientorganisasjon. Forbipasserende og tilreisende til festivalen fikk snurre lykkehjul, tatt quiz og hadde gode og lærerike samtaler med HivNorges flinke frivillige.

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.