Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.

scheduleOppdatert: 25.09.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Under fagseminaret fredag 22. september ble en rekke fagpersoner og andre interesserte samlet for å drøfte spørsmålet «Er diskriminering i helsevesenet en risikofaktor for sykdom?». Informasjon, personlige erfaringer og statistikk ble presentert og drøftet, og tydeliggjorde forekomsten av diskriminering i helsevesenet på flere nivåer. Denne diskrimineringen er ikke kun rettet mot pasienter, men det er og høy forekomst av diskriminering mot helsearbeidere. En undersøkelse gjennomført av det norske sykepleierforbundets faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, har kartlagt hvordan sykepleiere møter diskriminering i arbeidsdagen sin. Resultatene viser at den vanligste motivasjonen bak diskrimineringen er hudfarge eller nasjonal opprinnelse.

Deltakere på fagseminaret fikk høre personlige erfaringer fra en hivinformant, som kunne dele sine erfaringer med hvordan kunnskap blant helsearbeidere er avgjørende for å redusere diskriminerende holdninger og handlinger.

Foto: HivNorge

– Noe jeg tok med meg fra dette viktige fagseminaret, er at vi verken snakker nok om, eller har klare tiltak for å forebygge diskriminering. Jeg fikk også bekreftet at diskriminering absolutt er en risiko for sykdom, og at diskriminering og rasisme er et folkehelseproblem som angår oss alle, sier HivNorges rådgiver Guro Sørensen.

På lørdagen var HivNorge tilstede med stand og frivillige som bidro til å synliggjøre og spre informasjon om hiv og HivNorges tilbud, aktiviteter og rolle som pasientorganisasjon. Forbipasserende og tilreisende til festivalen fikk snurre lykkehjul, tatt quiz og hadde gode og lærerike samtaler med HivNorges flinke frivillige.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.