Nyheter

schedule28.08.2008

→ Smittetall

Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ved utgangen av juli var registrert 139 nye hivtilfeller her i landet. Tallet for samme periode i fjor var også 139.

schedule15.08.2008

→ Brenner

- Jeg brenner veldig for hivsaken. Dette er en sak som får altfor lite oppmerksomhet både i media og i samfunnsdebatten, sier artisten Heine Totland når HivNorge nå skal markere at det er 20 år siden hivpositive startet sin egen interesseorganisasjon.

schedule10.08.2008

→ Mexico

Den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico er over. HivNorge har vært tilstede og har gitt deg oppdaterte nyheter fra konferansen - hver dag. Oversikt over alle artikler på denne siden.

schedule10.08.2008

→ Livsbejaende

For hivpositive Jonas har deltagelsen på Aids 2008-konferansen i Mexico vært en stor, sterk, livsbejaende og inspirerende opplevelse. Det kan komme godt med. Jonas jobber for å bedre hivpositives rettigheter og levekår i Norge.

schedule10.08.2008

→ Sårbare

Kampen mot stigmatisering og diskriminering av personer som lever med hiv sto nok en gang i fokus da Aids 2008-konferansen i Mexico gikk mot sin avslutning fredag formiddag. Kriminalisering og mangel på likestilling ødelegger effekten av kampen mot aids.

schedule09.08.2008

→ Dagsorden

Det er først og fremst på det politiske og sosiale planet at vi ser endringer på godt og vondt for hivpositive verden over, sier leder i HivNorge, Per Miljeteig og Fafo-forsker Arne Backer Grønningsæter.

schedule08.08.2008

→ Forebygging

- Forebygging ser ut til å være tatt av dagsordenen i arbeidet for å begrense hivepidemien. Det er en farlig utvikling, sa Alan Walter Whiteside under et besøk på den norske standen torsdag ettermiddag.

schedule08.08.2008

→ Unaids

I likhet med en rekke land i Afrika og Europa har Norge en lovgivning som kriminaliserer overføring av hiv. Det er forskjellig hvordan lovene praktiseres, men Norge er et av landene som i tillegg til å kriminalisere smitteoverføring også straffer å det å utsette andre for smittefare.

schedule08.08.2008

→ Primærhelse

Kombiner bestrebelsene på å øke og forbedre tiltakene for å bekjempe aids med å styrke primærhelsetjenesten. Dette var et av ekspertenes viktigste budskap under torsdagens plenumsforedra og debatt på den 17. internasjonale aidskonferansen i Mexico City.

schedule08.08.2008

→ Global Village

Global Village er grasrotorganisasjonenes, interesseorganisasjonenes og menneskerettighetsforkjempernes tilholdssted under den store Aids 2008-konferansen i Mexico City.

schedule08.08.2008

→ Stigmatisering

Nå kommer redskapet hivpositive aktivister og forskere trenger for å undersøke konsekvensene av stigmatisering over tid. Effekten av stigmareduserende tiltak kan nå måles med den nye stigmaindeksen.

schedule07.08.2008

→ Kvinnekriminalisering

Kriminalisering av hivoverføring seiler opp til å bli et av de aller største og viktigste temaene på Aids 2008-konferansen i Mexico City. De fleste eksperter mener kriminalisering kan ha katastrofale følger for forebyggingsarbeidet.

schedule07.08.2008

→ Kriminalisering

Homoseksualitet og hiv er et av temaene som virkelig settes på dagsordenen på Aids 2008-konferansen i Mexico City etter å ha vært mindre synlig noen år. Spesielt er det kriminaliseringen av homoseksualitet i Afrika som bekymrer.

schedule06.08.2008

→ Lederskap

Bolivianske Gracia Violeta Ross har gjennom forskning og dokumentasjon av levekårene for hivpositive satt myndighetene i landet på plass og tvunget dem til å ta affære.

schedule05.08.2008

→ Aidsparadoks

Georges Kanuma er nesten blitt landskjent i hjemlandet Burundi. Han er en av det lille afrikanske landets få åpne homofile og tar til orde for at homofile må synliggjøres og inkluderes i det forebyggende arbeidet mot aids i Afrika.

schedule05.08.2008

→ Sexarbeidere

- Vi er veldig skuffet over Norge. Å forby kjøp av sex løser verken problemer med trafficking, hiv og aids eller kvinneundertrykking generelt!

schedule05.08.2008

→ Ledere

Formålet med mandagens plenumsmøte på Aids 2008 i Mexico City var å gjøre opp status for verdenssamfunnets takling av hiv- og aidsepidemien. Møtet bekreftet inntrykket som har festet seg hos mange om at verdens politiske ledere ikke vise noe imponerende lederskap for å få bukt med epidemien.

schedule05.08.2008

→ Resierestriksjoner

Initiativet i kampen mot hiv og aids og diskriminering av hivpositive ligger hos det sivile samfunn snarere enn hos verdens politikere. HivNorges leder Per Miljeteig deltok på en pressekonferanse om reiserestriksjoner for hivpositive.

schedule04.08.2008

→ Ubeskyttet sex

Er hivpositive som er under antiretroviral behandling nærmest smittefrie? Er ubeskyttet sex risikofritt om den hivpositive får behandling med ARV? Spørsmålet seiler opp som en av de store debatt-temaene på Aids 2008-konferansen i Mexico City.

schedule04.08.2008

→ Sammen mot stigma

Sammen mot stigma og diskriminering er norske myndigheters slagord på den internasjonale aidskonferansen i Mexico, som startet i går kveld. Marte Wensaas fra Utenriksdepartementet sier organisasjoner og myndigheter må trekke lasset sammen.