Nyheter

schedule15.04.2009

→ To tunger

Menneskerettighetsjurist Gro Hillestad Thune mener Norge taler med to tunger når det gjelder kriminalisering av hivsmitte. 12. mai legger justiskomiteen i Stortinget fram sine anbefalinger til ny revidert straffelov.

schedule15.04.2009

→ HivNorden

Hiv-Nordens resolution om kriminalisering av hivöverföring Hiv-Norden är ett samarbetsorgan för de nordiska länderna som bildades 1995. Hiv-Norden består av en styrelse med två representanter från varje land. Hiv-Norden kräver att de nordiska regeringarna följer UNAIDS riktlinjer när det gäller kriminalisering av hivöverföring. UNAIDS vädjar till myndigheterna i alla länder att begränsa deras straffparagrafer till […]

schedule15.04.2009

→ Høyre

Høyres merknad til forslag til nye §§ 237-238 i straffeloven Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at den såkalte «hivparagrafen» er omstridt og ikke nødvendigvis har vært gjort gjenstand for oppdaterte helsefaglige vurderinger, internasjonale erfaringer og synspunkter hevdet av blant annet UNAIDS. Disse medlemmer viser i denne sammenheng til at det råder berettiget tvil hvorvidt […]

schedule06.04.2009

→ Hans

"Hans" er en hivpositiv mann midt i livet, bosatt på et mindre sted her i landet. Under et lengre utenlandsopphold for noen år siden ble han kjent med en kvinne. Det endte med dom og fengsel.

schedule01.04.2009

→ Aktivist

Folk dør av hiv og aidsrealterte sykdommer utenfor offentlighetens søkelys fordi ingen egentlig vil vite om det. Det passer ikke inn i de optimistiske illusjonene vi har om at hiv er under kontroll. Dette hevder Jorunn Prusik, en av grunnleggerne av Pluss, forløperen til dagens HivNorge.

schedule28.03.2009

→ Straffelov og hiv hører ikke sammen

Regjeringen har valgt å se bort fra medisinsk og juridisk ekspertise både nasjonalt og internasjonalt når den har foreslått endringer i straffelovens smittevernbestemmelser (§155). I forslaget til revidert straffelov foreslår Regjeringen at nåværende § 155 erstattes av to nye paragrafer (237 og 238) og framstiller endringen som et stort framskritt. Det er ikke tilfelle.

schedule28.03.2009

→ Else

Årsmøtet i HivNorge valgte lørdag 28. mars Else Aasegg til ny leder etter Per Miljeteig, som hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i lederstolen.

schedule18.03.2009

→ Kunnskap

- Det er ikke gitt at man må finne opp kruttet på nytt på alle områder, når det gjelder å komme frem til tiltak som kan få ned tallene på nysmittete, sier generalsekretær Evy-Aina Røe i HivNorge.

schedule17.03.2009

→ Test

Personer som starter med hivmedisiner sent i forløpet, har høyere risiko for å utvikle hivrelaterte sykdommer og alvorlig immunsvikt, også med dødelig utgang. Dette sa den danske legen Jens Lundgren på et fagseminar i Oslo forleden.

schedule16.03.2009

→ Vin

Den katolske menigheten Sant'Egidio har laget et prosjekt som utfordrer vinprodusenter til å gi en femmer for hver solgte vinflaske til medisiner for gravide hivpositive i Afrika.

schedule16.03.2009

→ Utstilling

Osloordfører Fabian Stang (H) kaster glans over åpningen av utstillingen "inCLUshiv - exCLUshiv" når den åpner i regjeringsbygget tirsdag ettermiddag 17. mars.

schedule13.03.2009

→ Takler hiv

Helsedepartementet snekrer i disse dager på en ny strategiplan for hiv og aids. Den skal avløse en plan som ble laget i 2001, og som er gått ut på dato. Planen hadde mange godt formulerte mål.

schedule11.03.2009

→ Tannlege

Flere medlemmer har henvendt seg til oss med spørsmål om hvorfor de hos tannelgen alltid får time på slutten av dagen med henvisning til at det krever ekstra rengjøring. Er det virkelig nødvendig. Tannlegeforeningen svarer.

schedule10.03.2009

→ LLH

Etter at LLH skilte lag med Helseutvalget ønsker de å ta tak i hivpositive homsers situasjon. Leder Karen Pinholt mener de er dobbelt diskriminerte.

schedule05.03.2009

→ Ideer

Regjeringen skal presentere en ny tiltaksplan mot hiv/aids i løpet av våren. Dette skjer i en periode da smittetallene stiger, spesielt i gruppen menn som har sex med menn. Spør vi om hva slags konkrete tiltak som skal resultere i den ønskete smittenedgangen er det få tydelige svar og lite nytenking.

schedule04.03.2009

→ Hivtall

299 mennesker ble daignostisert med hiv i Norge i fjor ifølge tall fra Folkehelsa som blir offentliggjort i dag. Dette er det høyeste antallet hivpositive diagnostisert noe år i Norge.

schedule20.02.2009

→ Hiv i Asia

Asiatiske land opplever en sterk økning av hiv. Særlig stor er økingen blant menn som har sex med menn, melder Verdens Helseorganisasjon (WHO).

schedule17.02.2009

→ Høring

HivNorge mener regjeringens forslag til ny §§ 237 og 238 ikke er tilfredsstillende og bør trekkes tilbake. Trussel om straff er ikke veien å gå for å forebygge hiv.

schedule09.02.2009

→ Human

Onsdag 11. februar er HivNorge invitert til Humanismens hus i Oslo. Styreleder Per Miljeteig vil innlede om smittesituasjonen og levekår for hivpositive i Norge.

schedule03.02.2009

→ Audiens

Kronprinsesse Mette-Marit mottok Plussprisen fra HivNorge under en audiens tirsdag. Prisen ble delt ut av generalsekretær Evy-Aina Røe og styreleder i HivNorge, Per Miljeteig.