Nyheter

schedule30.10.2008

→ Stigma

Stigma og bekjempelsen av stigmaet knyttet til hiv og aids har vært en vesentlig del av psykologiprofessor Gro Therese Lies liv siden hennes første møte med hiv i 1983 i København.

schedule20.10.2008

→ Abbott

HivNorge inviterer hivpositive til nordisk konferanse i Oslo 5. og 6. november. Temaet for konferansen er avstigmatisering.

schedule16.10.2008

→ Galt

HivNorge har fått mange reaksjoner, både fra medlemmer og tillitsvalgte og vi vil gjerne formidle noen synspunkter på John Galts bok "Døden ved min side – å leve med hiv" ut over den mer faktapregete omtalen vi har kommet med tidligere.

schedule15.10.2008

→ Tiltak

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen svarte i Stortinget tirsdag på en interpellasjon fra Laila Dåvik (KrF) om hvilke tiltak han kunne tenke seg å sette i gang på bakgrunn av lav kunnskap om hiv i befolkningen.

schedule13.10.2008

→ Penger

Statssekretær Ellen Pedersen i Helsedepartementet er ikke enig i at det brukes for lite penger på smittevern her i landet. - Det bevilges også midler gjennom helseforetakene og primærhelsetjenesten, sier hun.

schedule09.10.2008

→ Galt

Flere tidligere ledere av Pluss, LMA og Pluss-LMA reagerer kraftig på den historiske dokumentasjonen av hiv i Norge i John Galts bok "Døden ved min side - å leve med hiv". De mener forlaget har forsømt sitt profesjonelle ansvar.

schedule08.10.2008

→ Statsbudsjettet

Regjeringen øker hivpotten med en drøy million kroner til neste år. Det dekker ikke en gang prisøkningen. - Helseministeren forstår ikke alvoret av økningen i smittetallene og manglende kunnskap i befolkningen, sier HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

schedule07.10.2008

→ Nobelpris

For 25 år siden oppdaget de franske professorene Françoise Barré-Sinoussi og Luc Montagnier hivviruset. Nå belønnes de med en Nobel-pris i medisin.

schedule06.10.2008

→ Interpellasjon

Laila Dåvøy fra Kristelig Folkeparti holder interpellasjon til helse- og omsorgsminister Bjarne Haakon Hansen i Stortinget tirsdag 14. oktober kl 10.

schedule06.10.2008

→ Plusspris

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. I fjor gikk prisen til Gemma Myking.

schedule02.10.2008

→ Film

Når festivalen Film fra Sør åpner i Oslo torsdag 9. oktober er det også noen afrikanske filmer med hivrelaterte temaer blant de over hundre filmene som festivalen har på programmet. 

schedule30.09.2008

→ Fafo

I samarbeid med HivNorge vil forskningsstiftelsen Fafo gjennomføre en undersøkelse om hivpositives levekår i Norge. Undersøkelsen vil foregå ut året og skjemaer sendes ut i disse dager.

schedule29.09.2008

→ Angrer

Nils hadde så god kontakt med noen av kollegene og sjefen sin at han valgte å være åpen da han fikk sjokkmeldingen fra legen om sin hivstatus. - Det burde jeg ikke ha vært, slår han fast i dag. - Denne åpenheten kostet meg nesten jobben.

schedule25.09.2008

→ Henkidommen

Tirsdag 30. september er det 20 år siden Høyesterett avsa dom i den såkalte Henkisaken. Den slår fast at hivstatus ikke er saklig grunn for oppsigelse og får stor prinsipiell betydning.

schedule24.09.2008

→ Folket

Forskningsstiftelsen Fafos undersøkelse om holdninger til hiv Fortsatt farlig å kysse? som kom tidligere i år, inneholder en rekke opplysninger som viser hvor Norge som samfunn møter de største utfordringer når fordommene mot hiv skal brytes ned, ikke minst gjelder dette i arbeidslivet.

schedule24.09.2008

→ Organisasjonene

Har en hivpositiv informasjonsplikt om sin hivstatus i forhold til arbeidsgiver og kolleger? Hege Herø, seniorrådgiver i YS og spesialrådgiver Svein Roald Olsen i sykepleierforbundet svarer.

schedule24.09.2008

→ Henki

I år er det 20 år siden Høyesterett sa siste ord i Henki Hauge Karlsens kamp for å få tilbake jobben sin. Han var blitt oppsagt fra restauranten hvor han arbeidet fordi han var hivpositiv. Høyesterett ga Henki rett i at oppsigelsen var usaklig og dømte arbeidsgiveren til å gi ham jobben tilbake.

schedule19.09.2008

→ Influensa

Årets influensavaksine er kommet, og blir i ukene fremover distribuert til hele landet. Folkehelseinstituttet fokuserer på de viktigste målgruppene for influensavaksinen.

schedule17.09.2008

→ LO

LO bør ha en sentral rolle i kampen mot diskriminering av hivpositive arbeidstakere, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes. - Diskriminering på arbeidsplassen og arbeidstakere som ikke våger å være åpne om sin status på jobben er noe vi i LO ikke kan akseptere.

schedule16.09.2008

→ Litteraturfestival

Torsdag 18. september åpner en internasjonal litteraturfestival med homofili som tema i Spikersuppa i Oslo. Tidligere styreleder i Pluss/LMA, Adam Powell, er en av deltakerne.