Nyheter

schedule02.12.2009

→ Markerte

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ser nødvendigheten av å satse på å få mer informasjon om hiv og aids ut til den generelle delen av befolkningen, dels for å forebygge smitte, men også for å forebygge stigmatiseringen av dem som lever med viruset.

schedule02.12.2009

→ Plussprisen

Årets Plusspris ble tildelt Andrés Lekanger under HivNorges fagkonferanse på Verdens aidsdag 1. desember. Han fikk prisen for sitt bidrag til å gi hiv et ansikt.

schedule27.11.2009

→ Jernbanetorget

Et tiltalls organisasjoner har slått seg sammen og setter opp et varmetelt på Jernbanetorget på Verdens aidsdag 1. desember. Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kommer på besøk.

schedule25.11.2009

→ Nora Noor

Nora Noor er blant artistene som stiller opp for å markere Verdens aidsdag på en konsert på Christiania Teater 1. desember. Erik og Kriss, Vidar Johnsen og en rekke andre artister deltar også. Konserten skal sendes på TV2 torsdag 17. desember.

schedule19.11.2009

→ Fagkonferanse

En undersøkelse fra Den sveitsiske kommisjonen for hiv og aids har konkludert med at hivpositive på vellykket behandling ikke lenger betraktes som smittefarlige ved seksuell kontakt. Er konklusjonen riktig og hvilke konsekvenser har eventuelt dette? Dette blir temaet for HivNorges fagkonferanse på Verdens aidsdag.

schedule19.11.2009

→ Smittefri

Den føderale sveitsiske kommisjonen for hiv og aids skapte furore da den for snart to år siden slo fast at en diagnostisert hivpositiv på effektiv HAART-behandling ikke lenger kunne betraktes som smittefarlig ved seksuell kontakt.

schedule17.11.2009

→ Medlemsmøte

HivNorge inviterer til medlemsmøte for å diskutere fordeler og ulemper med å innføre særrrettigheter for hivpositive kontra rettigheter på lik linje med andre kroniske diagnoser.

schedule10.11.2009

→ Hivmannen

Hva er en "hiv-mann"? Hvorfor får han så store oppslag i media? Hva skjer når vi lar oss styre av redselen for "de andre"? På Litteraturhuset i Oslo arrangeres tirsdag 10. november et seminar med fokus på dette.

schedule30.10.2009

→ USA

USAs president Barack Obama kunngjorde i dag at han vil oppheve det 22 år gamle forbudet mot å gi innreisetillatelse til hivpositive.

schedule28.10.2009

→ Restriksjoner

Det amerikanske senteret for sykdomskontroll (CDC) har godkjent at hivpositive skal fjernes fra listen over personer som nektes innreise i landet. Nå gjenstår bare en godkjenning fra Det hvite hus.

schedule22.10.2009

→ Nettverk

– Gjennom å kjenne andre hivpositive får man del i andres mestringsstrategier og man får hjelp til å håndtere de tingene i livet som er vanskelig. Sosiale nettverk gir hiv-positive en viktig mulighet til å bygge livskvalitet.

schedule09.10.2009

→ Handling

Regjeringens nye nasjonale hivstrategi er en god strategi, mener Inger-Lise Hognerud, juridisk rådgiver i HivNorge. Planen tar mål av seg til å oppnå en fullverdig inkludering av mennesker som lever med hiv i norsk samfunnsliv.

schedule01.10.2009

→ Samarbeid

Regjeringen la før sommerferien fram en ny nasjonal hivstrategi for de neste fem årene. En vesentlig nyvinning med den nye handlingsplanen er at det ikke lenger er Helse- og omsorgsdepartementets ansvar alene å sørge for at planen blir satt ut i live, men at fem andre departementer også er medansvarlig.

schedule28.09.2009

→ Fornyet innsats

26. juni la regjeringen fram den nye hivstrategien kalt ”Aksept og mestring”. Denne erstatter den gamle ”Ansvar og omtanke” fra 2001.

schedule26.09.2009

→ Ingrid

Ingrid Næss har vært aktiv i hivforebyggende og hivpolitisk arbeid siden 1987. Nå trekker hun seg fra arbeidet som HivNorges organisasjonskontakt i Midt-Norge. Helsen krever sitt. – Men jeg fortsetter som hivinformat, sier Ingrid.

schedule25.09.2009

→ Plussprisen

Plussprisen deles ut hvert år i forbindelse med Verdens aidsdag, 1. desember. Den skal gå til person, institusjon eller organisasjon som har bidratt til saken. I fjor gikk prisen til Kronprinsesse Mette-Marit og Ragnhild Rosseland fra Kristiansand.

schedule24.09.2009

→ Vaksine

For første gang er det påvist at en vaksine mot hivviruset har minsket sjansene for å bli smittet. Det viser en omfattende test av en ny, eksperimentell vaksine, gjennomført av den amerikanske hæren og Thailands helsedepartement.

schedule21.09.2009

→ Rekordår

Folkehelsa frykter at det kan bli et nytt toppår med nye hivtilfeller slik fjoråret var det. Trenden med et høyt antall nydiagnostiserte homser og innvandrere fortsetter.

schedule17.09.2009

→ Svineinfluensa

Risikogrupper og helsepersonell tilbys vaksinering mot pandemisk influensa først. Vaksineringen ventes å starte i siste halvdel av oktober, melder helsemyndighetene.

schedule10.09.2009

→ Svineinfluensa

Helsemyndighetene forbereder seg nå på en mulig pandemi av svineinfluensa her i landet. Rundt 20 % kan bli syke, hevder Folkehelsa. Hvordan skal hivpositive forholde seg til svineinfluensa?