Nyheter

schedule10.06.2021

→ Ny politisk erklæring for å nå slutten på hivepidemien

NYHETER

FNs generalforsamling vedtok erklæringen 8. juni mot fire lands stemmer, hvor motstemmene ble ledet an av Russland. — Erklæringen inkluderer mye bra, men på viktige områder er den dessverre svekket i forhold til den forrige erklæringen fra 2016, sier Halvor Frihagen, HivNorges politiske rådgiver.

schedule09.06.2021

→ Hard debatt under åpningen av FNs høynivåmøte om hiv og aids

NYHETER

I disse dager holder FNs generalforsamling et møte på høyt nivå om hiv og aids og HivNorges politiske rådgiver Halvor Frihagen følger møtet.

schedule04.06.2021

→ UNAIDS avholder høynivåmøte etter ny strategi

NYHETER

UNAIDS høynivåmøte i juni forventes å være et springbrett i det videre arbeidet med å utjevne de sosiale og økonomiske faktorene som fortsatt driver hivepidemien i deler av verden. – Det er i land med lav og middels økonomi vi må sette inn støtet for å avslutte hiv-pandemien, sier juridisk rådgiver i HivNorge, Halvor Frihagen.

schedule03.06.2021

→ Nye tilfeller av hiv i Norge fortsetter å synke

NYHETER

137 nye tilfeller av hiv er registrert i 2020, og er en tydelig nedgang fra de 172 tilfellene som var registrert året før. Av de nye tilfellene oppgir kun 29 at de har blitt smittet i Norge. Dette viser at vi har god kontroll på hivsituasjonen her i landet.

schedule18.05.2021

→ Europeisk testuke

NYHETER

Den europeiske testuken for hiv og hepatitter er godt i gang. Kampanjen skal bidra til økt testing og oppmerksomhet rundt fordelene ved å teste seg tidlig for hiv og andre seksuelt overførbare infeksjoner.

schedule12.05.2021

→ Pasientmedvirkning er avgjørende for god behandling

Nyheter

Høsten 2019 gjennomførte Hiv-Norden og Hiv-Nordens medlemsorganisasjoner en spørreundersøkelse blant mennesker som lever med hiv i de nordiske landene. Formålet var å se på effekten endringer i behandlingsregimer har på den enkeltes oppfølging av behandlinger, bruker- og pasientmedvirkning og forholdet mellom behandler og pasient.

schedule11.05.2021

→ HivNorge endrer betaling av medlemskontingenten

NYHETER

Fra 2021 endrer HivNorge forfallsdato for medlemskontingenten. Alle medlemmer vil motta fakturaen for medlemskontingenten i mai hvert år. Dersom du har vipps og har åpnet for å motta faktura i vipps-appen vil du motta din faktura i vipps og din nettbank. Alle andre vil motta betalingsinformasjon på e-post eller per post.

schedule07.05.2021

→ Invitasjon til intervju om psykisk helse

NYHETER

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) skal gjennomføre et prosjekt som skal bidra til at kronisk syke og funksjonshemmede skal få helhetlig oppfølging av sammenhenger mellom psykisk eller somatisk helse. Til dette trenger de din hjelp.

schedule03.05.2021

→ Høringssvar til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv.

HIVNORGE MENER

HivNorge mener at en ny reaksjon om faglig pålegg til helsepersonell der helsepersonellet kan pålegges å ta et kurs, få veiledning eller gjennomføre andre kompetansehevende tiltak vil være svært egnet.

schedule27.04.2021

→ Stortinget behandler overdrevne smitteverntiltak

NYHETER

Stortingsrepresentant Camilla Strandskog (H) utfordret i en interpellasjon helseminister Bent Høie om hvilke tiltak som kan sikre at mennesker som lever med hiv ikke blir utsatt for overdreven smittefrykt i helsevesenet.

schedule23.04.2021

→ Vellykket forsøk med vaksine mot hiv

NYHETER

Tidlige vaksineforsøk som bygger på mRNA teknologi, stimulerte produksjonen av sjeldne immunceller som kan danne antistoffer mot hiv hos hele 97 prosent av deltakerne i studien. Bruken av slik teknologi kan også bli viktig i arbeidet med en varig behandling av hiv.

schedule13.04.2021

→ Søknadsfrist til Hivfondet 1. mai

NYHETER

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.

schedule07.04.2021

→ HivNorge søker jurist til deltidsstilling

LEDIG STILLING

Vi ønsker å utvide vårt tilbud med rettshjelp til mennesker som lever med hiv eller på annen måte er berørt av hiv. Vi vil derfor ansette en jurist i deltidsstilling som hovedsakelig vil arbeide med å gi rettshjelp til våre medlemmer og brukere.

schedule26.03.2021

→ Ny strategi fra UNAIDS

NYHETER

FN-organisasjonen UNAIDS har vedtatt ny strategi i kampen mot hiv og aids: End Inequalities. End AIDS.

schedule26.03.2021

→ Takk for to fine år

TIDLIGERE STYRELEDER HAR ORDET

I dag, når jeg skriver dette, er jeg sekstiseks år – hvem ville trodd at det kunne bli mulig - den gang da!

schedule24.03.2021

→ Endre time digitalt ved Oslo universitetssykehus

NYHETER

Har du fått en time ved Oslo universitetssykehus som ikke passer? Hvis du har fått innkallingsbrevet fra sykehuset via helsenorge.no kan du nå enkelt sende beskjed direkte til avdelingen hvis du ønsker å avbestille timen eller ønsker et nytt tidspunkt for time.

schedule24.03.2021

→ Nytt styre klart etter årsmøte

NYHETER

Leif-Ove Hansen er tilbake i styrelederrollen etter HivNorges årsmøte torsdag 18. mars. Strategi for overordnet politikk- og arbeidsprogram og resolusjon om rusreformen ble også behandlet på årsmøtet.

schedule22.03.2021

→ Ny hverdag for hivpasienter

NYHETER

Beslutningsforum godkjente i dag en ny behandling for hiv som gis som sprøyter.

schedule22.03.2021

→ Arbeiderpartiet vil ha PrEP hos fastlegen

NYHETER

Individuell vurdering ved hivbehandling og at oppfølging av PrEP-brukere skal flyttes til fastlegene var blant sakene Homonettverket i Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for på Oslo Arbeiderpartis årsmøte.

schedule15.03.2021

→ Skadereduksjon forebygger hiv

HIVNORGE MENER

Det helt sentrale momentet i narkotikapolitikk er skadereduksjon, mener HivNorge. Vi deltar på høringen i Stortingets Helse- og omsorgskomité om rusreformen tirsdag 16. mars. Du kan følge høringen digitalt.