Aktuelt

schedule14.01.2015

→ Kjønnspolitisk radikalist

Det var en periode da Andrés Leganger følte seg nesten oppbrukt. Hans hivpolitiske engasjement og åpenhet hadde brakt ham en velfortjent PlussPris i 2009, men deretter opplevde han at han nesten var i ferd med å bli brukt opp.

schedule12.01.2015

→ Myndiggjøring, hiv og integrering

Mange steder i verden, også her i Norge, har vi sett at arbeidet med å forebygge hiv også har hatt en likestillende effekt. I Norge tok likestillingen av landets lhbt-befolkning store steg i riktig retning i kjølvannet av hivepidemien. Noe av det samme er i ferd med å skje i det somaliske miljøet her i landet. Årsaken er hiv og det arbeidet Somalisk Kvinneforening gjør.

schedule09.01.2015

→ En seksualpolitisk sakkyndig

Andreas Berglöf jobber nå som seksualpolitisk sakkyndig for Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU), han har vært ombudsmann for Hiv-Sverige, eller som den het i 2001, da Berglöf tiltrådte: Riksförbundet för hivpositiva.

schedule01.01.2015

→ PrEP til folket

Helseminister Bent Høie støtter forslaget fra Helsedirektoratet og Folkehelsa om at det skal legges til rette for bruk av PrEP i grupper med høy risiko for å bli smittet av hiv. Styreleder Leif-Ove Hansen jubler for at lang tids arbeid endelig bærer frukter.

schedule19.12.2014

→ Syse avsporer hivdebatten

Folkehelseinstituttet kom 1.desember i år med en gladnyhet om at det er minimal smitterisiko når hivpositive er på vellykket hivbehandling, og at dette må gi straffefritak på lik linje med kondom. Med bakgrunn i dette pågår det en debatt hvor blant andre professor Stig Frøland og leder av Syse-utvalget Aslak Syse deltar.

schedule12.12.2014

→ Undersøkelsen om hivpositives hverdag

Under seminaret ”På tide å normalisere hiv” på verdens aidsdag, ble de foreløpige resultatene av en undersøkelse om hivpositives hverdag lagt frem. Undersøkelsen viste at mange hivpositive føler at det er vanskelig å være åpen om diagnosen.

schedule11.12.2014

→ Brukermøte ved Ullevål

Torsdag 4. desember ble det avholdt et lukket brukermøte for hivpositive pasienter ved den infeksjonsmedisinske poliklinikken på Oslo universitetssykehus, Ullevål. Møtet avholdes to ganger i året og gir brukere av klinikken mulighet til å gi en tilbakemelding om ting de ønsker at klinikken kan forbedre.

schedule09.12.2014

→ Snur i spørsmålet om kriminalisering

Et stadig økende vitenskapelig materiale bekrefter at risikoen for å bli smittet av en hivpositiv på vellykket behandling er tilnærmet lik null. Folkehelseinstituttet slår fast i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet at risikoen for å bli smittet gjennom ubeskyttet sex med en velbehandlet hivpositiv er lavere enn smitterisikoen som følger med beskyttet sex med en hivpositiv som ikke er under behandling.

schedule08.12.2014

→ Virusnivået i sæd

Hiv i sæd en av de vanligste årsakene til at smitte overføres seksuelt. Når hivpositive går til kontroll, så er det virusnivået i blodet som måles jevnlig, tas det ikke prøver av sæd. Hva vet man om medisinenes påvirkning av virusnivået i sæd, vil det si at om det ikke er målbart i blod så er det heller ikke målbart i sæd – eller andre kroppsvæsker for den saks skyld? Legen svarer.

schedule04.12.2014

→ De marsjerte til en tung nazistisk krigsmarsj

Det er virusets marsj gjennom kroppen forfatteren Ranja Bojer beskriver i et øyeblikk av svart humor i debutromanen Alt annet enn sannheten, og hun fortsetter: «…og de ble fler og fler». Romanen handler imidlertid om langt mer enn bare virusets ekle og skremmende invasjon av kroppen.

schedule03.12.2014

→ Kan dere ikke bare skyte oss?

Stoffbrukerne er en usynlig gruppe i det hivforebyggende arbeidet. Kanskje fordi tiltakene som har vært rettet inn mot denne gruppen har vært så vellykkede at det kun smittes et fåtall av personer i denne gruppa årlig? Nå frykter imidlertid Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN) at politiets bortvisninger i Oslo og Bergen vil skape så mye uro at både overdoser og hivsmitten i miljøet vil øke.

schedule02.12.2014

→ En bevegelse som kommer fra alle steder

Det er en rørt og ikke minst overveldet Pluss-prisvinner som tar en prat med oss etter prisoverrekkelsen. Ikke før langt ute i talen skjønte Sigrun Møgedal at det var hun som var prisvinneren. «Er det deg?» sa hun til Norad-kollegaen som satt ved siden av mens styreleder i HivNorge, Moira Eknes leste opp juryens begrunnelse.

schedule01.12.2014

→ Plussprisen til Sigrun Møgedal

Plussprisen for 2014 ble tildelt tidligere aidsambassadør Sigrun Møgedal (til høyre) på Litteraturhuset i forbindelse med HivNorges arrangement på verdens aidsdag. En overrasket og lykkelig prismottaker viser stolt fram prisen.

schedule01.12.2014

→ På tide å normalisere hiv

Mange hivpositive føler det er vanskelig å være åpen om diagnosen går det fram av en ny undersøkelse som ble presentert på et seminar i Oslo i ettermiddag. Amalie Skram-salen på Litteraturhuset var fullsatt.

schedule01.12.2014

→ Brukermøte på Ullevål

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, inviterer til lukket brukermøte for hivpositive pasienter som går til oppfølgning ved poliklinikken.

schedule01.12.2014

→ Røde skjerf og #bryttausheten

Hovedstadens statuer ble i dagens morgentimer pyntet med røde skjerf i anledning verdens aidsdag. Over hele landet, og hele verden, markeres denne viktige dagen.

schedule28.11.2014

→ På tide å normalisere hiv

HivNorge inviterer i samarbeid med Nye Pluss og legemiddelfirmaet GlaxoSmithKline til miniseminar på Litteraturhuset på verdens aidsdag, 1. desember.

schedule21.11.2014

→ Europeisk hivtestuke

I dag, 21. november, starter den europeiske hivtestuken. Denne uken vil frivillige organisasjoner, helseinstitusjoner og myndigheter i hele Europa rette et ekstra fokus på å få folk til å snakke om hiv, og å oppfordre de som har vært i en risikosituasjon til å teste seg.

schedule18.11.2014

→ Økt forebygging

Under høringene om hivforebygging i Stortinget i slutten av oktober ba HivNorge om en økning på fem millioner kroner til hele det hivforebyggende feltet. Myndighetene mener tiltakene må spisses og rettes mot gruppene menn som har sex med menn og innvandrere og asylsøkere. Det er vi enige i.

schedule17.11.2014

→ Vis solidaritet med verdens hivpositive

Nå nærmer det seg verdens aidsdag, 1. desember. Har du husket å kjøpe solidaritetssløyfen? Den røde sløyfen symboliserer solidaritet med verdens hivpositive og aidssyke.