Ubezpieczenia  

Gdy zawiera się umowę ubezpieczeniową - przy niektórych rodzajach ubezpieczeń wymagane jest podanie informacji o stanie zdrowia. Wśród ubezpieczeń tych są ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy.  

scheduleOppdatert: 23.07.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia związanego ze stanem zdrowia trzeba wypełnić formularz oświadczenia o stanie zdrowia. Podane w nim informacje są dla firmy ubezpieczeniowej podstawą do zdrowotnej oceny osoby, a wykorzystywane są do ustalenia ceny i warunków ubezpieczenia. Osoba starająca się o polisę ma obowiązek udzielenia takich informacji. Jeśli udzielone informacje nie są prawdziwe, nie dostanie się wypłaty z ubezpieczenia w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego. Informacje o stanie zdrowia przetwarzane są ściśle poufnie.   

Ludzie żyjący z hiv mogą zawierać umowy ubezpieczenia na życie i ubezpieczać się od trwałej niezdolności do pracy tak samo jak wszyscy inni. Ryzyko obliczane jest na podstawie indywidualnych przesłanek występujących w danej sprawie. Może to oznaczać, iż osoby borykające się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi spotkają się z odmową uzyskania polisy. Jednak osoby, które szybko podjęły skuteczne leczenie, powinny otrzymać ubezpieczenie na zwykłych warunkach, ewentualnie z nieco wyższą składką ubezpieczeniową.   

Inne ubezpieczenia   

Jeśli chodzi o znaczenie hiv w odniesieniu do innych ubezpieczeń, to sprawa wygląda tak, że o zaświadczenia o stanie zdrowia wolno jest prosić tylko przy ubezpieczeniach, które mają bezpośredni związek ze stanem zdrowia, czyli przy ubezpieczeniu od ryzyka śmierci, ubezpieczeniu od ryzyka trwałej niezdolności do pracy, prywatnym ubezpieczeniu leczniczym, prywatnym ubezpieczeniu zdrowotnym, prywatnym ubezpieczeniu na wypadek czasowej niezdolności do pracy i ubezpieczeniu na wypadek choroby krytycznej.   

Stan zdrowia nie będzie mieć znaczenia przy ubezpieczaniu wyposażenia domowego i zakupie ubezpieczenia podróżnego. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wymaga też oświadczenia o stanie zdrowia do ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczenie wypadkowe jest ubezpieczeniem osoby, a nie ubezpieczeniem od szkody i należy do tej samej grupy co ubezpieczenia przy których można wymagać zaświadczenia o stanie zdrowia. Mimo to informacje o stanie zdrowia nie mają znaczenia dla tego ubezpieczenia, dlatego też firmom ubezpieczeniowym nie wolno o nie prosić w związku z ubezpieczeniem wypadkowym.   

Ubezpieczenie podróżne   

W przypadku ubezpieczenia podróżnego i hiv obowiązują zasady zdroworozsądkowe. Jeśli osoba zakażona poddaje się skutecznemu leczeniu, jest pod opieką medyczną w Norwegii i jej stan jest stabilny w chwili wyjazdu, to ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała przypadki spowodowane nagłą i nieoczekiwaną zmianą chorobową w przebiegu hiv.   

Okolicznościami, które mogą sprawić, że ubezpieczenie podróżne nie pokryje kosztów pomocy medycznej związanej z hiv mogą być częste hospitalizacje w następstwie hiv lub niedawna zmiana leków – czy to spowodowana przetargiem czy względami medycznymi.   

W razie kradzieży leków ubezpieczenie podróżne co do zasady pokryje nabycie nowych, ale rzadko pokryje wcześniejszy powrót do domu. Trzeba jednak w konsultacji z lekarzem ocenić, czy można do końca zrealizować wyjazd bez leków czy nie. 

Les også

schedule23.07.2021

→ Hiv i Covid-19

Osoby żyjące z hiv nie mają podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem czy poważnego zachorowania na Covid-19. Jeśli ma się słabą odporność immunologiczną (tzn. liczbę komórek CD4 poniżej 200) i inne poważne choroby, ryzyko to może być podwyższone.

schedule23.07.2021

→ Gdzie uzyskać wsparcie:

W Norwegii istnieje kilka organizacji rozsianych po kraju, kierujących swoją ofertę do ludzi żyjących z hiv. Poniżej znajdziesz kilka przykładów. Wszędzie tam spotkasz specjalistów i będziesz mieć możliwość nawiązania kontaktu z innymi osobami żyjącymi z hiv.